Arbetet återupptaget

Efter ett långt uppehåll på grund av Boken om Ericssons mobiltelefoner 1983-2001 har nu arbetet med att slutföra de båda processböckerna återupptagits.

Första steget är att föra in de ändringsförslag och rättningar som testläsarna kommit med. Dessutom görs lite layoutändringar inspirerade av boken Matnostalgi 1970 till 2010.