Processutveckling med checklistor

Processutveckling med checklistor
av Kajsa Hellström & Per Göran Ohlsson
Illustrerad av Eva Åslund

Fortsättning av ”Processutveckling – i verkligheten” går detaljerat in på hur man bygger upp effektiva checklistor för sina processer.

Arbetet med denna bok har nu återupptagits.
Målsättningen är att ha en tryckt version till midsommar 2016.