Och nu är vi igång igen

Lanseringen av Ericssonboken och därmed följande aktiviteter (läs signeringar och reklam) har tagit all tid och först nu i februari 2016 har uppdateringen av processboken kommit igång igenom. Första dagen nådde vi sidan 71 av 127 så man kan säga att vi är nästan halvvägs.

Målet är nu att ha bägge böckerna tryckta i någon form till midsommar.