Och nu är vi igång igen

Lanseringen av Ericssonboken och därmed följande aktiviteter (läs signeringar och reklam) har tagit all tid och först nu i februari 2016 har uppdateringen av processboken kommit igång igenom. Första dagen nådde vi sidan 71 av 127 så man kan säga att vi är nästan halvvägs.

Målet är nu att ha bägge böckerna tryckta i någon form till midsommar.

Arbetet återupptaget

Efter ett långt uppehåll på grund av Boken om Ericssons mobiltelefoner 1983-2001 har nu arbetet med att slutföra de båda processböckerna återupptagits.

Första steget är att föra in de ändringsförslag och rättningar som testläsarna kommit med. Dessutom görs lite layoutändringar inspirerade av boken Matnostalgi 1970 till 2010.